Periaatteet IP Justice

1) Varaamme oikeuden kontrolloida sitä, miten nautimme yksityisesti teoksista

2) Tekijöille tolee taata korvaus tekemästään työstään.

3) Varaamme oikeuden tehdä yksityisiä kopioita laillisesti hankkimistamme teoksista

4) Sellaisen tekniikan ja informaation, joiden avolla näiden oikeuksien käyttäminen on mahdollista, tolee olla laillista

5) Tekijänoikeuteen kuoluu tekijänvastuu

Esipuhe

Me globaalit kansalaiset tuemme näitä Periaatteita Oikeudenmukaisille Immateriaalioikeuksille (patentit ja tekijänoikeudet), koska pelkäämme, että ilmaisunvapautemme on uhattuna digitaalisessa maailmassa.Demokraattisissa yhteiskunnissa lakien tulisi heijastaa kansalaisten arvoja kuten luovuuden kannustamista, informaation vapautta ja innovatiivisuutta. Immateriaalioikeuksia sääntelevät kansainväliset lait kuitenkin palvelevat vain kapeiden eturyhmien etuja yhteiskunnan kokonaisedusta välittämättä. Kunnolliset kannustimet ovat tarpeen luovuuden tukemiseksi. Olemme siksi huolissamme siitä, että yliampuvat immateriaalioikeudet uhkaavat perinteistä tasapainoa tekijöiden ja yhteiskunnan välillä.

Haluamme julkistaa huolemme jatkuvasti laajenevia teosten haltijoiden oikeuksia kohtaan. Niitä tasapainottamassa ei ole enää vanhastaan kansalaisille kuuluneita vapauksia. Vastustamme teknisiä rajoituksia, jotka estävät meitä käyttämästä omistamiamme teoksia halumme mukaan.

Pyydämme, että immateriaalioikeuksia koskevat lakimme tulisi muokata näiden periaatteiden mukaisiksi. Toivomme lainsäätäjän, virkamiesten ja oikeuslaitoksen paneutuvan yhtä innokkaasti turvaamaan kansalaisten oikeuksia siinä kuin mediajättiläisten oikeuksia on tähän asti suojattu.

Koska haluamme turvata vapaan yhteiskunnan, vastustamme yhteisesti seuraavia vaarallisia maailmanlaajuisia kehityskulkuja:

Tekijänoikeuden ajallista kestoa jatketaan ajasta iäisyyteen, minkä seurauksena vapaasti käytettävissä olevien teosten määrä ja laatu kärsivät;

Tekijänoikeuden rajoitukset eli käyttäjien oikeudet eivät ole yhteensopivia uusien tekniikoiden kanssa;

Kuluttajilta viedään oikeus aikaisemmin lailliseen teknisten järjestelmien kiertämiseen ja tutkimiseen;

Teknisen informaation julkaiseminen kielletään;

Palvelujen tarjoajat ja ohjelmistojen tekijät asetetaan edesvastuuseen muiden rikkomuksista;

Mediajättiläisten etujen nimissä edellytetään teknisiä ja oikeudellisia ratkaisuja, jotka tuhoavat paikallisen kulttuurin kilpailukykyisyyden;

Koska haluamme vaikuttaa yhteisesti tasapainon ja oikeudenmukaisuuden palauttamiseksi immateriaalioikeusjärjestelmään, haluamme tuoda julki järjestelmällisen tukemme seuraaville periaatteille:

Varaamme oikeuden päättää siitä, miten nautimme yksityisesti teoksista

Meillä tulee olla oikeus päättää siitä, millaisella laitteella, tietokoneella tai käyttöjärjestelmällä haluamme nauttia niin musiikista, kirjoista kuin elokuvistakin. Samalla laitteisiin ja teoksiin tulee saada tutustua ”pintaa syvemmältä” ja tarvitessa myös muokata ne paremmin omiin tarpeisiin soveltuviksi.

Tekniikka antaa paremman kontrollin käyttämiimme teoksiin. Tekijänoikeutta ei rikota poistamalla mainokset tai kirosanat televisiosta. Samoin elokuvan katsominen itse tehdyllä DVD-soittimella ei saa olla tekijänoikeuden vastaista. Tekijänoikeus antaa oikeuden rajoittaa teosten julkista käyttöä, mutta sen ei tule levitä rikkomaan kansalaisten kotirauhaa. Yksityiset katselu-, kuuntelu- ja lukuelämykset ovat oma asiamme, mihin tekijöillä ei ole, eikä saa tulla sananvaltaa.

Tekijöille tulee taata korvaus tekemästään työstään.

Tekijät ansaitsevat täyden korvauksen yhteiskunnalle antamistaan panoksista. Teknologia antaa täysin uusia mahdollisuuksia palkita suoraan ne taiteilijat, joiden teoksista olemme nauttineet. Lisäksi tällöin rahat todella menevät artisteille, eikä kansainvälisten levy-yhtiöiden tai elokuvastudioiden pohjattomiin taskuihin. Me haluamme tukea artisteja, joiden teosten ansiosta tämä harmaa maailma on siedettävämpi paikka elää. Me haluamme tukea artisteja, jotka kunnioittavat meidän oikeuksiamme teosten yksityiseen käyttöön. Uudet digitaaliseen teknologiaan pohjautuvat liiketoimintamallit mahdollistavat tämän artistien oikeudenmukaisen kompensoinnin, jos vain niille annetaan mahdollisuus.

Varaamme oikeuden tehdä yksityisiä kopioita laillisesti hankkimistamme teoksista

Meillä on oikeus tehdä henkilökohtaisia ei-kaupallisia kopioita omistamastamme musiikista, sähköisistä kirjoista ja elokuvista. Maailmalla tästä toiminnasta käytetään termiä ”Fair Use” tai ”Fair Dealing”. Suomeksi kyse on Reilusta Pelistä tekijänoikeudessa. Reilun Pelin perusteella meillä tulisi olla oikeus käyttää ja kopioida teoksia sosiaalisesti hyödyllisiin käyttötarkoituksiin.

Ajansiirron tulee olla myös sallittua. Toisin sanoen meillä tulee olla oikeus nauhoittaa esitykset ja katsoa ne meille paremmin sopivana aikana. Samoin meillä tulee olla oikeus siirtää teos toiseen laitteeseen tai toiseen tiedostomuotoon, mikäli tämä soveltuu paremmin tarpeisiimme. Varmuuskopioiden ja digitaalisten arkistojen luominen tulee olla sallittua samojen sääntöjen mukaan kuin analogisessa ympäristössä.

Sellaisen tekniikan ja informaation, joiden avulla näiden oikeuksien käyttäminen on mahdollista, tulee olla laillista

Emme kykene käyttämään oikeuksiamme digitaalisessa maailmassa ilman, että meillä on oikeus käyttää tämän mahdollistavaa teknologiaa. Myös käytetyistä teknologioista keskustelemisen tulee pysyä ilmaisuvapauden perusteella laillisena.

Jos teknologialla on muita merkittäviä käyttötarkoituksia kuin tekijänoikeuden rikkominen, niin sitä ei saa kieltää. Muuten voimme sanoa hyvästit kuluttajien oikeuksille, innovatiivisuuden tukemiselle ja vapaalle kilpailulle digitaalisessa maailmassa.

Tekijänoikeuteen kuuluu tekijänvastuu

Tekijänoikeus perustuu yhteiskunnan ja tekijöiden intressien väliseen tasapainoon, missä määräaikaisella ja rajoitetulla oikeudella pyritään kaikkien osapuolten kannalta parhaaseen lopputulokseen. Nyt kuitenkin teknologiaan turvautumalla kansalaisilta ollaan viemässä heille tähän asti kuuluneet oikeudet. Tasapainoa ollaan vakavasti horjuttamassa. Jos tekijänoikeuden omistajat haluavat hyötyä tekijänoikeuden antamasta suojasta, heidän tulisi myös samalla kunnioittaa tekijänoikeuden rajoituksia kuten rajallista kestoaikaa ja oikeutta tehdä kopioita yksityiseen käyttöön.